Donatie aan Het Leger des Heils Groningen

Korps Groningen,
Dirk Huizingastraat 15, 9713 GL Groningen

NL52RABO 0132888343

Onder vermelding Warme kamers, Coffee Corner.